STO Garant | VvKR

STO Garant
Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Northern Pioneers Wildernistrekkings gebruik van STO Garant op al haar pakketreizen. STO Garant zal in geval van surseance van betaling of van faillissement van Northern Pioneers Wildernistrekkings ervoor zorgen, afhankelijk van in welke fase de reis zich bevindt, dat je je geld terug krijgt, je reis kunt vervolgen en indien de reisovereenkomst de heen- en terugreis omvat, je gerepatrieerd wordt.

De betalingsprocedure
Om deze garantie te kunnen realiseren maakt STO Garant gebruik van de derdengeldenregeling van Certo Escrow B.V. (Certo Escrow). Als reiziger betaal je de reissom niet aan Northern Pioneers Wildernistrekkings maar betaal je deze aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow. Certo Escrow, een bij de Nederlandsche Bank geregistreerde betaaldienstverlener, beheert deze stichting. Voor alle boekingen geldt dat de volledige reissom voor vertrek betaald dient te zijn aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow. Je reissom wordt automatisch 1 dag na afloop van je reis vrijgegeven aan Northern Pioneers Wildernistrekkings.

Meer informatie vind je op:
STO Garant

Voorwaarden
Bekijk hier de voorwaarden voor onze cursussen en reizen.

VvKR
Wij zijn aangesloten bij de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR).

Meer informatie vind je op:
VvKR